Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DERAME

 

UWAGA! Przed przystąpieniem do składania zamówień prosimy o wyłączenie programów blokujących reklamy. Dziękujemy.

 • 1. Postanowienia Ogólne

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego DERAME jest firma Derame Jerzy Czupik ul. Iwaszkiewicza 41/6 55-200 Oława

numer NIP:912-17-06-100

numer rachunku bankowego: Santander Bank Polska 98 1090 2428 0000 0006 1402 4291

 1. Kupujący w sklepie internetowym Derame akceptuje poniższy regulamin.
 2. Końcowa cena zawiera podatek VAT oraz podana jest w PLN.
 3. Zamówienia mogą być składane bezpośrednio ze strony www.derame.pl oraz za pomocą poczty email: biuro@derame.pl. Brak możliwości składania zamówień telefonicznie.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 1. Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie firmie spedycyjnej swojego adresu i numeru telefonu zamieszczonego w formularzu zamówienia.
 2. W przypadku chęci zakupu towaru, którego nie ma w ofercie sklepu internetowego lub o nietypowych parametrach należy przesłać mailem zapytanie o wycenę lub skontaktować się z nami telefonicznie. Dotyczy to również ram o większych rozmiarach.
 3. Wszystkie zamówienia potwierdzane są e-mailem lub telefonicznie przez pracownika Usługodawcy.
 4. Umowa zostaje zawarta po złożeniu przez Kupującego zamówienia i jego akceptacji przez Usługodawcę. Realizacja zamówienia jest równoznaczna z jego akceptacją. Minimalny czas trwania zobowiązań Kupującego trwa do momentu akceptacji przez Usługodawcę zamówienia.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania, anulowania lub zmiany warunków zamówienia w przypadku gdy:

– w ciągu 14 dni roboczych od złożenia zamówienia nie wpłacono na konto Usługodawcy należności za złożone zamówienie,

– nie ma możliwości kontaktu z Kupującym,

– dane podane w zamówieniu są nieprawdziwe.

 1. Jeśli występują okoliczności uniemożliwiające całkowicie lub czasowo realizację zamówienia Kupujący zostanie natychmiast powiadomiony o tym, dotyczy to również zamówień, których gabaryty nie pozwalają na realizację zamówienia (np. rama o dużym rozmiarze z szybą lub brak danej listwy na stanie magazynowym producenta)

10a.Parametry ram zszywanych z szybą i tyłem HDF:

szerokość listwy: 15 mm – 20 mm – maksymalny rozmiar ramy: 40 cm x 50 cm

30 mm – 90 mm – maksymalny rozmiar ramy: 50 cm x 60 cm

10b. Parametry ram zszywanych pustych:

szerokość listwy: 15 mm – 30 mm – maksymalny rozmiar ramy: 70 cm x 80 cm

35 mm – 60 mm – maksymalny rozmiar ramy: 80 cm x 110 cm

powyżej 60 mm – maksymalny rozmiar ramy: 90 cm x 120 cm

10c. Realizujemy zamówienia typu Rama+ szkło.

10d. Istnieje możliwość zamówienia ramy z tyłem wg pkt 10b.

10e. Istnieje możliwość wykonania ram w większych rozmiarach przed uprzednim kontaktem telefonicznym z pracownikiem pracowni.

10f. Istnieje możliwość transportu do klienta przed uprzednim kontaktem z pracownią na terenie Wrocławia lub okolic. (jeżeli rama jest nie wymiarowa lub bardzo duża)

 1. Usługodawca wystawia dokumenty sprzedaży – dowody zakupu: fakturę VAT lub paragon. Fakturę wysyłamy drogą elektroniczną na podany adres mailowy.
 2. Składanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:

– komputer lub smartphone z dostępem do internetu.

 

 • 2. Formy Płatności

 

 1. Formą zapłaty jest przelew bankowy pełnej kwoty na konto Usługodawcy.
 2. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu ustalonej kwoty na konto bankowe.
 3. “Za pobraniem” – płatne u kuriera podczas otrzymania przesyłki.

 

 • 3. Czas Realizacji

 

 1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności towaru i wynosi od 1 do 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia.
 2. Kupujący zostanie poinformowany o przewidywanym terminie dostawy e-mailem lub telefonicznie.

 

 • 4. Dostawa Towaru

 

 1. Dostawy realizowane są przez firmę kurierską. Koszty dostawy firmą kurierską wynoszą (dla jednej paczki do 30 kg): w przypadku przedpłaty na konto: 34,00 zł, za pobraniem: 42,00 zł.
 2. Kupujący ma prawo do oględzin otrzymanej przesyłki w obecności kuriera.
 3. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

 

 • 5. Warunki Zwrotu Towaru

 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.(zgodnie z obowiązującym prawem nie dotyczy towarów na zamówienia indywidualne – niestandardowe )
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie:
 3. a) towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru lub
 4. b) ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z towarów, w przypadku zamówienia wielu towarów, które dostarczane są osobno.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres: biuro@derame.pl. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 533-972-777
 6. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W celu dokonania zwrotu towaru rekomendowany jest wcześniejszy kontakt z Usługodawcą.
 9. Skutki odstąpienia od umowy:
 10. a) w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy;
 11. b) zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
 12. c) możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Proszę odesłać nam towar na adres Derame Jerzy Czupik ul. Krzywoustego 126a 51-421 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.
 14. Przesyłkę prosimy oznaczyć przez umieszczenie kartki z napisem “Zwrot towaru”. Należy także dołączyć kopię dowodu zakupu (faktura, paragon).
 15. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 34 zł.
 16. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
 17. a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 18. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 19. c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 20. d) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

 

 • 6. Warunki reklamacji

 

 1. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych Kupujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie wadliwego towaru wraz z formularzem reklamacyjnym dostępnym pod adresem: Derame Jerzy Czupik ul. Krzywoustego 126 a 51-421 Wrocław
 3. Do odsyłanego towaru Kupujący załącza fakturę zakupu lub paragon fiskalny.
 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Usługodawca dokona naprawy wadliwego towaru lub w inny sposób zadośćuczyni żądaniom Kupującego.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania zamówionych towarów.
 7. Wobec Kupujących będących konsumentami stosuje się przepisy art. 556-576 Kodeksu Cywilnego, natomiast wobec Kupujących niebędących konsumentami wyłącza się stosowanie tych przepisów.

 

 

 

 

 • 7. Postanowienia końcowe

 

 1. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia jego udostępnienia przez Usługodawcę na stronie sklepu internetowego.
 3. Informujemy Kupującego o możliwości rozwiązania ewentualnego sporu na platformie ODR, czyli nowej wspólnotowej instytucji pozasądowego rozwiązywania sporów  – ODR.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do interpretacji regulaminu.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

adres e-mail: biuro@derame.pl

 

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………………………………………………………………………….

 

Data zawarcia umowy/odbioru …………………………………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………..

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………..

 

Ramy Wrocław